Menu Close

Naučno istraživačka delatnost

  • Ukoliko dete ne razume jednostavne govorne naloge do 18.meseca (npr. ne razume nalog da taši rukama ili maše u znak pozdrava: pa-pa, ne reaguje na: „Pokaži nos!”, ili, „Daj mi auto!”)
  • Ako ne ostvaruje zajedničku pažnju u trajanju od nekoliko sekundi
  • Ukoliko ne progovori do druge godine i u rečniku još uvek ima svega nekoliko reči
  • Ako govorni iskaz deteta oko 30. meseca ne sadrži prostu rečenicu: ( npr. „Daj lutku!”, „Miša jede.”…)
  • Ako je govor oko treće godine potpuno nerazumljiv

 

Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom (habilitacionim ili rehabilitacionim radom) dece i odraslih sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.

Smetnje sa glasom, govorom i jezikom, sluhom, smetnje u čitanju, pisanju i računanju. Logoped pomaže u otklanjanju ili značajno ublažava razvojne govorno-jezičke smetnje(habilituje razvojne govorne smetnje ili rehabilituje oštećene funkcije patologije verbalne i neverbalne komunikacije) bilo kod koje razvojne patologije:pervazivne, gnosogene, sociogene, psihogene patologije verbalne komunikacije, razvojne patologije verbalne komunikacije, ADD/ADHD, tikova i produženog dnevnog i noćnog umokravanja.Takođe vrđi rehabilataciju navedenih sredstava verbalne komunikacije kod odraslih.