Menu Close
150242-OTYSQ6-107

Vežbe za poremećaje čitanja i pisanja

Kako roditelji mogu pomoći deci sa smetnjama u čitanju i pisanju?
Dete sa disleksijom i disgrafijom treba da:

    • nauči da pravilno drži olovku i papir i pravilan položaj tela
    • koristi sveske sa linijama ili kvadratićima, po mogućstvu sa obeleženim marginama,
    • detetu omogućiti da se služi priborom za pisanje koji mu najviše odgovara, 
    • dozvoliti detetu da koristi pismo koje mu više odgovara (ćirilično ili latinično; štampana ili pisana slova),
    • često hvaliti i motivisati dete, kako bi se izbegla frustriranost i gubitak samopouzdanja.