Menu Close

Umokravanje- dnevno i noćno

Noćno i dnevno umokravanje tretiramo bihejvioralnom terapijom.
U terapiji je apsolutno najvažniji roditelj – saradnik.
Noćno i dnevno umokravanje – javlja se kao posledica: porodičnog miljea, stresa (situaciono) i umokravanja koja nikada nisu ni prestajala (dete nikada nije ni regulisalo ovu fiziološku, higijensku, potrebu. Javlja se u dece sa izraženim hipersenzibilitetom.
Tretira se bez upotrebe medikamenata i prognoza trajanje tretmana je dva do tri meseca što zavisi od mogućnosti roditelja saradnika da se dosledno pridržava uputstava u toku rada. Tretman zahteva potpuno učešće roditelja da bi se problem rešio.