Mali saveti roditeljima

Otkrijte i otklonite teškoće u razvoju deteta: 

Šta god da je uslovilo teškoće u govorno-jezičkom razvoju ili ponašanju vašeg deteta, da bi se one otklonile najbitnije je da dete oseti:

 • Da ga mama i tata vole.
 • Da imaju strpljenja i razumevanje za njegove teškoće.
 • Da imaju poverenje u njega. razvoj deteta
 • Da veruju da ono može da prevaziđe teškoće, ali i da može da se osloni na njih da mu u tome pomognu.
 • Da ga hrabre, podržavaju i podstiču u prevazilaženju teškoća.

 parenting

 

NE ZABORAVITE da su suština uspešnog roditeljstva i najznačajniji činioci uspešnog odrastanja deteta: 

 

 • Ljubav, pažnja, strpljenje, doslednost, poverenje, podrška
 • Skladna porodična atmosfera
 • Emotivno zdravi i uravnoteženi roditelji
 • Pozitivni vaspitni uticaji
 • Dete koje zna i koje oseća da ga roditelji vole sigurnije je u sebe, vedrije, slobodnije, samostalnije i spremnije da se i samo otvori prema drugima i da uzvrati ljubav

 

1275429747-parenting

 

Da biste pomogli svom detetu: Razgovarajte sa detetom i aktivno slušajte šta i kako vam govori. 

Obratite se logopedu za pomoć:

 • Ako vaše dete kasni u jezičkom razvoju za svojim vršnjacima. 
 • Kada  je iz nekog razloga došlo do potpunog ili delimičnog gubitka govorno-jezičkih sposobnosti. 
 • Ako mislite da je vaše dete „nespretno“ u druženju sa okolinom, tj. ne vlada komunikacijskim sposobnostima kao njegovi vršnjaci. 
 • Kada primetite odstupanje u glasu. 
 • Ako je govor vašeg deteta upadljiv ili nerazumljiv za slušaoca, tj. ako je u pitanju mucanje ili ubrzan tempo govora ili možda neadekvatan izgovor glasova. 
 • Ako ima teškoće vezane za učenje, tj. teško čita i piše ili uopšte nije u mogućnosti da čita i piše (čak i ako Vaše dete nije spretno u ovladavanju matematičkih veština). 
 • Ako vaše dete ima vidno slabiju pažnju ili je značajno aktivnije od svojih vršnjaka i sl. 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.