Kasno progovaranje

Razlozi da se neodložno potraži stručna pomoć logopeda:

 • Ukoliko dete ne razume jednostavne govorne naloge do 18. meseca (npr. ne razume nalog da taši rukama ili maše u znak pozdrava: pa-pa, ne reaguje na: „pokaži nos!”, ili, „daj mi auto!”);
 • Ako ne ostvaruje zajedničku pažnju u trajanju od nekoliko sekundi;
 • Ukoliko ne progovori do druge godine i u rečniku još uvek ima svega nekoliko reči;
 • Ako govorni iskaz deteta oko 30. meseca ne sadrži prostu rečenicu: npr. „daj lutku!”, „miša jede.”…);
 • Ako je govor oko treće potpuno nerazumljiv;

Retki su slučajevi “progovaranja preko noći!!!

Takođe, roditelje bi trebalo da navede na razmišljanje da je detetu neodložno potrebna pomoć, i da dete ipak ne može samo da prevaziđe određeni problem i u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko se radi o usporenom razvoju govorno-jezičkih struktura: rečnik oskudan,
 • Razumevanje značenja reči se sporije razvija; višesložne reči teško izgovara,
 • Skraćuje reči zamenjujući glasove i slogove; ako je rečenica kratka za kalendarski uzrast deteta; teško usvaja upitne, odrične, a naročito odrično-upitne rečenice;
 • Govor u celini teško razumljiv i ne izgovara veliki broj glasova; teško usvaja reči koje predstavljaju apstraktne pojmove;
 • Ukoliko su u sintaksi deteta na uzrastu između tri i četiri godine udruženi:
 • nerazlikovanje roda, teško usvajanje množine, nekorišćenje vremena (prošlo, sadašnje i buduće); zamenice usvaja znatno kasnije, a prideve, priloge, predloge i veznike uopšte ne koristi; ako je padežni oblik neodgovarajući;
 • nepostojanje glagolske kopule u imenskom i priloškom predikatu i nepostojanje pomoćnog glagola u složenim glagolskim oblicima;

 

razvoj govora
Veoma je važno da roditelji deteta koje ima nerazvijen govor u pravo vreme dobiju savet stručnjaka-logopeda, jer se pravovremenim logopedskim tretmanom, kada je plastičnost moždanih funkcija najveća (između druge i pete godine), može postići najveći učinak. Potrebno je da se roditelji sa detetom jave logopedu, koji će valjanom procenom ustanoviti nivo komunikativnih sposobnosti i govorno-jezičkog razvoja deteta. Dakle, ovoj deci je preko potrebna pravovremena stručna podrška.

 

Spontanim razvojem ova deca nisu u stanju da ovladaju složenim jezičkim strukturama.

- golubović s. (2006)

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.