Kako oblikovati tekst za lakše čitanje osobama sa disleksijom

Svaka osoba pri čitanju je podložna umoru i zamoru očiju. Kada se dugo koncentrišemo  na neki deo teksta, reči se mogu zamutiti od umora i naprezanja očiju. Umorna osoba često greši u čitanju.

Osobe sa disleksijom često, dok čitaju, imaju  vizualnu poteškoću. Na primer, kada gledaju u stranicu s tekstom, neke osobe sa disleksijom ne uspevaju da se fokusiraju na tekst, nego na praznine. To se često opisuje kao da tekst teče po stranici.

Kod drugih napor koncentracije može uzrokovati teškoće u interpretaciji teksta. Reči I tekst mogu izgledati kao da se kreću po stranici ili kao da se ljuljaju.

Svako ko ima teškoće sa čitanjem, treba jače da se koncentriše da bi ispravno inerpretirao tekst i zapamtio pročitano. Sve što smeta koncentraciji, na primer vizuelna smetnja, povećava problem.

Crni otisak na belom papiru u uzrokuje poteškoće. Beli papir, posebno ako je sjajan, može da zaslepljuje.

Napor uzrokovan vizuelnim smetnjama se može ublažiti. Ako tekst oblikujemo adekvatno za osobe sa disleksijom. 

Nabrojaćemo jednostavna upustva koja pomažu svakome da od čitanja ima najviše koristi.

1.     Oblikovanje teksta

Pišite u kratkim rečenicama. Izbegavajte velike tekstualne celine, pišite u kraćim odlomcima.

 

disleksija

2.     Slova i znakovi

Trudite se da veličina slova bude 12 pt ili vise. Nemojte upotrebljavati manja slova od 11 pt. Povećajte razmak između slova i redova Upotrebljavajte podebljana ili istaknuta slova, izbegavati kosa slova i podvučen tekst. Izbegavajte podvlačenje naslova ili nizova reči, to može uzrokovati vizuelno spajanje reči.

3.     Izgled teksta

Nek redovi budu poravnati na levoj strani, izbegavati obostrano poravnjavanje. Uvlačite pojedine redove teksta da biste razdelili tekst u manje celine. Trudite se da koristite numerička nabrajanja u odvojenim redovima, a ne u kontinuiranom nizu. Odvajajte rečenice dvostrukim razmakom. Ne počinjite rečenicu na kraju reda. Upotrebljavajte široke margine Pišite naslove i podnaslove.  Ostavljaje prazan red između odlomaka.

4.     Prezentacija - informacije

Upotrebljavajte papir u boji umesto belog. Oblikovanje stranica treba da bude jednostavno. Pozadinska grafika može tekst učiniti teško čitljivim. Ne upotrebljavati mnogo različitih fontova.

5.     Oglasne table

Oglase u javnim prostorijama je lakše čitati ako je tekst otkucan i ako je u boji.

6.     Dodatna upustva za prezentaciju informacija

Leci su idealni za objašnjenje nekog procesa ili postupka. Grafički prikazi bolje ističu neke informacije. Treba dati objašnjenja kartica i dijalektnih reči. Na početku teksta treba staviti sadržaj, a na kraju indeks.    

Prevela i priredila:
Biljana Mihajlović
Tanja Lukovac

Orginalni tekst preveden sa stranice: British Dyslexia association    

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.