Autizam i pozorište

Istraživanje sprovedeno na engleskom Kent Univerzitetu koristi kreativnost i intermedijalne jezike kao način komunikacije (˙komunikacijski most) sa decom koja imaju autizam.

U članku: Materijalni glasovi: intermedijalnost i autizam u časopisu Istraživanje u drama edukaciji (pozorišnoj edukaciji, teatar edukaciji), Dr. Melisa Trimingem (Melissa Trimingham) i profesor Nikola Šognesi (Nicola Shaughnessy) sa Univerziteta za umetnost, tvrde da se autizam i dalje karakteriše kao svet kom je teško prići zbog poremećaja interpersonalne povezanosti, srodnosti. Istraživači su uključili decu u pozorišno iskustvo (doživljaj), pri tome koristeći svetlo, zvuk, lutke, maskirane likove, u kojem su deca slobodna da se igraju i reaguju, komuniciraju i posmatraju i zajedno učestvuju.

Pomenuto značajno istraživanje koje koristi pozorište kao sredstvo u poboljšanju (lečenju, tretiranju) autistične dece započeto je u Kolegijumu za Umetnost i ljudska istraživanja koji je pokrenuo projekat pod nazivom: Zamislimo autizam: Pozorište, Performans i intermedijalnost kao intervencije za spektrum autistističnih simptoma (uslova, STANJA). (eng. Imagining Autism: Drama, Performance and Intermediality as Interventions for Autistic Spectrum Conditions'). U periodu od četiri godine (2011-2014) projekat je primenjen u specijalnim školama, a zatim se proširio na rad sa porodicama. Cilj projekta je da pruži pomoć porodici tako što će im ukazati na pomenuti metod i da ih nauči kako da ga primene na slučaju autističnog deteta. U tom procesu koristiće pozorište, lutke, multisenzorne materijale, pa čak i komediju kako bi pomogli pri specifičnom (izazivajućem) ponašanju.

autizam pozoriste

Program za porodice je razivijen u saradnju sa učiteljima i saradnicima Nacionalnog Autističnog društva, (engl. National Autistic Society) i pokriven od strane Kent Univerziteta. Pisci pozorišnih komada su uglavnom roditelji autistične dece ili osobe lično povezane sa slučajevima autizma. Detaljnim posmatranje (opservacijom) dva deteta, pokazano je (demonstrirano) je kao ‘’intermedijalnost’’ otključava (otvara) neke od mnogih i različitih jezika koji autistična deca koriste, olakšavajući njihovu samosvesnost. Time se zalažu za širu upotrebu kreativnih materijalnih sredstava (jezika), kao što su lutkarsko pozorište, pozorište, kostimi, projekcije, mikrofoni, svetlo i zvuk u predstavama koja će povezati stvarno iskustvo autizma (direktno, proživljeno) i praksu 

Preuzeto sa:  https://www.sciencedaily.com/ 

Originalan izvor

Priredila i prevela Sloba Jeremić, logopedski centar Higia Logos

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.