9 interesantnih činjenica o učenju i poremećaju pažnje

Osnovno:

 • Nije svako učenje i poremećaj pažnje poremećaj učenja.
 • ADHD nije poremećaj  učenja (LD), ali je učestalo kod dece sa poremećajem učenja.
 • Postoje intervencije, ne medicinski tretmani, za poremećaj učenja.

paznja ucenjeU skorijem istraživanju sprovedenom od strane Nacionalnog centra za poremećaje učenja (NCLD), skoro svako je znao o disleksiji, ali samo trećina je bila upoznata sa poremećajima učenja. Više od polovine ispitanika ima pogrešno mišljenje da  nošenje naočara utiče na sposobnost učenja.

Evo 9 činjenica koje bi vas mogle iznenaditi:

 1. Ne postoje medicinski testovi za dijagnostikovanje poremećaja učenja. Istraživači su počeli da izučavaju uticaj genetike u poremećajima učenja. Ali ne postoji analiza krvi ili magnetna rezonanca koja vam može reći da li vaše dete ima poremećaje učenja. Detektovanje poremećaja učenja je kompleksan proces. Za početak je potrebno da specijalista isključi oštećenje vida, sluha i razvojne poremećaje da bi mogao da identifikuje poremećaje učenja. Zatim, treba raditi sa detetom, njegovim nastavnikom i školom radi posmatranja i sakupljanja informacija o načinu učenja vaseg deteta. Na kraju, logoped sprovodi testiranje, i proverava prikupljene informacije i način na koji ih dete obrađuje.
 2. ADHD nije poremećaj učenja. Ali, poremećaj pažnje i ponašanja (ADHD) može da utiče na učenje. Stručnjaci procenjuju da jedna trećina do jedne polovine dece sa poremećajem učenja ima i ADHD.
 3. Problemi sa vidom, sluhom i motorikom nisu poremećaji učenja, ali nije isključeno da ovi problemi ne utiču na poremećaje učenja. I deca sa poremećajem učenja imaju poteškoće sa ovim problemima. Ključno je da stručno lice  identifikuje primarni uzrok ovih simptoma. U nekim slučajevima, medicinsko stanje (poput slabovidosti ili nagluvosti) može biti uzrok. U drugim slučajevima je poremećaj pažnje.
 4. Lekovima se ne leči ADHD. Lekovi mogu biti od pomoći deci sa ADHD, ali to nije lek. Lekovi kombinovani sa drugim terapijama su uglavnom najbolji tertaman za decu sa ADHD.
 5. Ne postoje medicinske terapije za poremećaje učenja. Ali, postoje drugi načini da se pomogne deci sa poremećajem učenja. Npr., nastavna intervecija i asistivna tehnologija. Ako čujete za medicinsku terapiju kojom se „leči“  poremećaj učenja, budite oprezni.  Neka deca mogu imati koristi od lekova koji se odnose na njihove ADHD simptome.
 6. Poremećaji učenja i ADHD u porodici. Ako dete ima ADHD, šansa da u porodici postoji još neko sa ADHD-om je 1:4.
 7. Poremećaj učenja nije isto intelektualna nesposobnost. Većina ispitanih ljudi od strane NCLD smatra da su poremećaji učenja povezani sa IQ-om. Istina je da većina dece sa poremećajima učenja imaju prosečnu ili iznad prosečnu inteligenciju.
 8. Nesrazmeran broj dečaka  je dijagnostikovan sa poremećajima učenja u odnosu na devojčice.
 9. Poremećaji učenja nisu uzrokovani spoljašnjim uticajima ili okruženju u kojem dete odrasta. iznenađujuće je da većina ispitanika veruje da okruženje utiče na poremećaje učenja.

Priredila i prevela  Aleksandra Jovanović, logoped
Tanja Lukovac, master def.-logoped
Izvor, Amanda Morin  

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.