Menu Close
150023-OTYS9A-150

Fonološki razvitak (razvoj glasova)

Kada napune godinu dana, deca su već naučila mnogo o tome kako odrasli upotrebljavaju glasove za izražavanje razlika u značenju, ali njihova sopstvena sposobnost da obrazuju te glasove unekoliko zaostaje.

Opširnije…

Komunikacija sa okolinom je osnov razvoja dečijeg govora. Govorni razvoj započinje od rođenja deteta. Govor je veoma složen i osetljiv proces koji se odvija pod uticajem mnogo različitih faktora: fizioloških, anatomskih…

Opširnije…