Menu Close

Radionica za školarce

Higia Logos centar organiuje RAD BEZ ŠKOLSKE TENZIJE

Organizujemo grupni i individualni rad, kako sa darovitim i talentovanim đacima, tako i sa onima kojima je to u ovom periodu poteškoća. Nastava u vidu grupe ili individualnog rada odvija se  u trajanju od 90min, između 8 i 20 časova, u dogovorenom vremenskom terminu prema oformljenim grupama.

Naša misija je priprema učenika na interesantan, kreativan i koristan način za početak školske godine i težinu novog razreda, onda kada je u toku period bez školske tenzije (a to je raspust) i u proređenim terminima od 2/3 puta sedmično.

Ciljevi organizovanja ovakvog vida rada jeste priprema učenika za novu školsku godinu i novi razred, ili dodatni rad koji nije uključen u okviru nastave školskog programa za darovite đake:

  • Priprema bi se odvijala kako na utvrđivanju bitnih sadržaja prethodnog razreda, tako i na opštem upoznavanju sa osnovnim sadržajima u narednoj školskoj godini.
  • Susret učenika sa novim načinom rada koji razvija kreativnost, živo učestvovanje, povezivanje srodnih predmeta, razvijanje i primenu stečenog znanja je neponovljivo i dugo pamćeno iskustvo.
 • Razvijanje matematičkih veština (kalkulatorne sposobnosti i kombinatorike).
 • Razvijanje, pre svega, pravopisne i leksičke kulture kroz samostalan, ali rukovođen rad na pisanju eseja, vesti, izveštaja, sastava na različite teme.
 • Povezivanje teorijskog znanja (koje je često pasivno) sa osmišljenim – praktičnim radionicama.
 • Oslobađanje učenika od straha prema predmetima koji nose težinu, ali često i nemogućnost da se na dobar i koristan način savladaju veliko je umeće.

Iza svih ovih ciljeva stoje nastavnici izvanrednog renomea kako na profesionalnom planu svojih predmeta, tako i na pedagoškom umeću u komunikaciji sa učenicima.

Škola u mnogome određuje životni put učenika. Zato želimo da Vam ponuđene informacije na ovom sajtu omoguće delimično sagledavanje celine obrazovno-vaspitne strukture i rada našeg centra.

Vaše ukazano poverenje uvek je opravdavalo i potvrđivalo potrebu za ovakvim načinom našeg rada.  

Ukoliko ste zainteresovani da svog školarca odvojite od računara, i da mu omogućite da tokom raspusta kvalitetno i pametno provodi vreme u društvu vršnjaka, javite nam se!

Telefoni:

 • 011 29 70 891
 • 011 29 70 773
 • 065 865 12 60 

Email.

higialogos@gmail.com