Menu Close

Radionica za buduće školarce

Higia Logos centar već 15.godinu organizuje RADIONICE ZA PREDČITAČKE I PREDPISAČKE SPOSOBNOSTI!

Škola u mnogome određuje životni put učenika. Zato želimo da Vam ponuđene informacije na ovom sajtu omoguće delimično sagledavanje celine obrazovno-vaspitne strukture i rada našeg centra. I ove godine organizujemo, pored individualnog, i  grupni  rad, kako sa darovitim i talentovanim budućim đacima, tako i sa onima kojima je to u ovom periodu poteškoća.

Grupni rad odvija se u trajanju od 60 min, subotom od 10h,11h,12h i radnim danima u periodu između 10h i 14 časova. U dogovorenom vremenskom terminu prema oformljenim grupama, vaše dete se može priključiti.

Prijave su u toku!

Telefoni:  011 29 70 891    065 865 12 60

Naša misija i naš cilj je priprema budućih đaka na interesantan, kreativan i koristan način za početak školske godine i težinu novog razreda, bez školske tenzije.Povezivanje teorijskog znanja (koje je često pasivno) sa osmišljenim znanjem –  kroz praktične  radionice! Priprema bi se odvijala prema tačno utvrđenom  planu i programu, čiji autor je Tanja Lukovac.

Susret predškolaca sa novim načinom rada koji razvija kreativnost, živo učestvovanje, razvijanje i primenu stečenog znanja je neponovljivo i dugo pamćeno iskustvo: Razvijanje, pre svega, pravilnog govora, bogaćenje rečnika, slobodnog izražavanja, komunikacijskih veština. Razvijamo i samopouzdanje kako bi se škola i obaveze koje dolaze sa njom lakše zavolele. Razvijanje matematičkih veština (sposobnosti kalkulacije i kombinatorike). Oslobađanje budućih đaka straha od predmeta koji nose izvesnu težinu, ali često i nemogućnosti da se na dobar i koristan način govorom iskažu. 

Iza svih ovih ciljeva stoje logopedi i psiholozi izvanrednog renomea kako na profesionalnom planu svojih predmeta, tako i na pedagoškom umeću u komunikaciji sa učenicima.Ukoliko ste zainteresovani da svog školarca odvojite od računara,  mi smo pravo mesto za vas!Vaše ukazano poverenje uvek je opravdavalo i potvrđivalo potrebu za ovakvim načinom našeg rada.   

Direktor Logopedskog centraTanja Lukovac, master def. logoped