Razvojna dispraksija

Razvojna dispraksija

Dispraksija je teškoća ili nezrelost u organizovanju pokreta, što dovodi do ispada na planu jezika, percepcije i mišljenja. Neurološki je uslovljena i nastaje zbog neravnomernog razvoja delova kore velikog mozga odgovornih za motoriku što otežava brzi prenos informacija pri sprovođenju

Opširnije:

Oblik jezičke disleksije

Oblik jezičke disleksije

Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

  • nedostatak sposobnosti da uoče izgovorene glasove;
  • nedostatak sposobnosti da spajaju glasove u reči;
  • nedostatak sposobnosti da imenuju predmete i slova, brojeve i boje,

Opširnije:

Senzorna integracija

Senzorna integracija

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak

Opširnije:

Razvojna govorna apraksija i integracijska stimulacija

Termin integracijska stimulacija uveo je Milisen ( 1954. ), koji je opisao program za tretman Dislalije. Ova metoda oponašala je i naglašavala vizualne i auditivne modele. Integracijska stimulacija koristila se za tretman dizartrija ( Rosenbek i La Pointe, 1985. )

Opširnije:

Elektivni mutizam

Elektivni mutizam

Elektivni mutizam ili selektivni mutizam se najčešće javlja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu a manifestuje se time što deca prestaju da govore sa osobama iz svoje okoline, ali zato govore sa onima sa kojima su emocionalno bliski.Dakle

Opširnije:

Značaj ucestalosti tretmana u terapiji dečije govorne apraksije

Značaj ucestalosti tretmana u terapiji dečije govorne apraksije

Cilj: Ova studija istražuje značaj veće učestalosti tretmana u toku govorne terapije kako bi utvrdili  da li veća učestalost dovodi do povećanja učinka u tretmanu, kao I tretman motorike govora, u obliku generalizacije na neobučavane reči.

Metod: Dvoje dece sa dečijom

Opširnije:

Tikovi

Tikovi

Tikovi su brzi, nevoljni, nekontrolisani pokreti ili zvukovi koji inače imaju oblik voljne automatske radnje ili simboličkog pokreta ( treptanje, namigivanje, smicanje ramena, nakašljavanje, istezanje vrata). Oni mogu imati simbolizaciju, ali mogu biti i neka vrsta motorne reakcije na ugroženost

Opširnije:

Disleksija i disgrafija

Disleksija i disgrafija

Ako disleksično dete ne uči kako ga vi podučavate, možete li ga podučavati na način kako on uči?

DISLEKSIJA

Disleksijaje poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih  edukativnih

Opširnije:

Umokravanje- dnevno i noćno

Noćno i dnevno umokravanje tretiramo bihejvioralnom terapijom.
U terapiji je apsolutno najvažniji roditelj - saradnik.
Noćno i dnevno umokravanje- javlja se kao posledica: porodičnog miljea, stresa (situaciono) i umokravanja koja nikada nisu ni prestajala (dete nikada nije ni regulisalo ovu

Opširnije:

Dečje afazije

Dečje afazije

Poslednjih godina, sve više raste broj dece sa stečenom afazijom kao posledicom učestalih povreda mozga. Traumatske afazije danas predstavljaju skoro trećinu svih slučajeva dečje afazije. Pored traumatskih povreda mozga u etiološke faktore, odnosno uzročnike koji mogu da dovedu do pojave

Opširnije:

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Brzi kontakt:

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.