Umokravanje- dnevno i noćno

Noćno i dnevno umokravanje tretiramo bihejvioralnom terapijom.
U terapiji je apsolutno najvažniji roditelj - saradnik.
Noćno i dnevno umokravanje - javlja se kao posledica: porodičnog miljea, stresa (situaciono) i umokravanja koja nikada nisu ni prestajala (dete nikada nije ni regulisalo ovu fiziološku, higijensku, potrebu. Javlja se u dece sa izraženim hipersenzibilitetom.
Tretira se bez upotrebe medikamenata i prognoza trajanje tretmana je dva do tri meseca što zavisi od mogućnosti roditelja saradnika da se dosledno pridržava uputstava u toku rada. Tretman zahteva potpuno učešće roditelja da bi se problem rešio.

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.