Senzorna integracija

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak i nervni sistem u nemogućnosti da adekvatno integrišu čulne informacije (nadražaje). Kada se javi takvo stanje, te informacije se interpretiraju na pogrešan način što ima za posledicu smetnje u percepciji, ponašanju i učenju.


Ponašanje deteta sa” lošom” senzornom integracijom su:

  1. nedovoljno osetljivo/ hipo-osetljivo/hiposenzitivno (npr.ima visoku toleranciju za bol, voli preterano začinjenu hranu…),
  2. preterano osetljivo/hiper-osetljivo/hipersenzitivno ( npr.na jako svetlo, zvukove, pokrete),
  3. kombinacija hipo i hiper osetljivosti (npr.dete je neprekidno u pokretu, ili se brzo umara, ima veću potrebu za snom).
PA270231

Kod ove dece su prisutni i poremećaji koordinacije pokreta: zaostajanje u hodanju, problem sa penjanjem (npr.uz stepenice), poremećaj ravnoteže, dete se često spotiče i pada (telesna nespretnost). Javljaju se smetnje u razvoju sposobnosti govora ili jezika. Problemi sa pažnjom i samokontrolom, npr. buka iz pozadine ili vizuelni stimulusi ih ometaju, javlja se strah od visine. Deca s poremećajem SI često su vrlo zbunjena, uznemirena ili razdražljiva.
Ako je dete izloženo nekoj situaciji koja je za njega u tom trenutku stresna (promena školskog rasporeda, promena dnevne rutine ili nekog plana, ako ne može da dobije omiljenu šolju) ono može odreagovati veoma burno, može dobiti napade besa, zaključavati se. Ovo je problem koji usporava decu u učenju ili kao što je navedeno uzrokuje problem u ponašanju, a pri tom često su ovo prosečno ili nadprosečno inteligentna deca.
Često se javlja sa ADHD-om, autističnim poremećajem, cerebralnom paralizom, zakasnelim razvojem govora, smetnjama u učenju ali se javlja i kod osoba koje nemaju nikakvih drugih poteškoća i prosečnih su intelektualnih sposobnosti.
Važno je da roditelji,vaspitači, učitelji i druge osobe koje rade sa decom na vreme prepoznaju poremećaj senzorne integracije, kako bi uvideli koje smetnje poremećaj ostavlja na dete, kako bi se pravovremeno napravili adekvatni individualni program za svako dete.

Tretman ove dece treba da obuhvati :

  • Logopedski tretman,
  • Podsticanje razvoja grube i fine motorike,
  • “modifikaciju” ponašanja,
  • podsticanje i razvoj čulne osetljivosti i opažanja,
  • Reedukaciju psihomotorike.

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.