Poremećaj pažnje / hiperkinetizam

Danas deficit pažnje / hiperaktivnosti (AD / HD) predstavlja najčešći razlog u detinjstvu za upućivanje u psihijatrijske i psihološke službe u Sjedinjenim Američkim Državama i predmet je podizanja svesti u javnosti. Prema starijim procenama (pre DSM V klasifikacije) kod 3 do 6% dece iz različitih kultura i geografskih regiona, sa prevagom dečaka od približno 3: 1, poremećaj pažnje traje ceo životni vek, iako se sa godinama njegove manifestacije menjaju (Tanok 1998). Postoje ogromne razlike u prijavljenim incidencijama sa do 9% američke dece, dijagnostikovane sa AD / HD u pojedinim regionima SAD, u poređenju sa samo 1 u 1500 u Velikoj Britaniji (Hinshav 1994; Prendergast et al 1988;.. Schachar 1991; Tejlor 1994a;.Tejlor i dr 1991).

Kevlei (1998) ukazuje na to da je uslovljeno nedijagnostikovanjem i netretiranjem u Velikoj Britaniji. Takođe postoje podaci koji pokazuju da oko 0,03% učenika se tretiraju psihostimulansima u Velikoj Britaniji u poređenju sa 1 odsto u Australiji i 3 posto u SAD. Deo ovog neslaganja je zbog različitih dijagnostičkih kriterijuma koji se koriste u različitim zemljama da definišu vrstu poremećaja. Međutim, čak i da ta procena od 0,5 do 1 odsto dece u Velikoj Britaniji imaju hiperkinetizam (Tailor 1995), izgleda verovatno da AD / HD poremećaj značajno nedijagnostikovane i netretirane dece u Velikoj Britaniji.

adhd

Sa više identifikovane dece sa AD / HD postalo je sve važnije za nastavnike i druge stručnjake koji rade sa decom da se upoznaju sa prirodom ovog stanja.Osim toga, postoji potreba za multimodalne zajedničke pristupe u procesu procene i intervencije - one koja uključuje roditelje, nastavnike, psihologe i lekare da rade zajedno.

Ako su odnosi koji čine srž rocesa procene i intervencije kruti i loše formulisani, ceo process procene i intervencije će patiti - i konačno potrebe deteta kao takve. Smernice za nastavnike, roditelje i druge stručnjake o dobroj praksi u proceni, dijagnozi, tretmanu dece sa AD / HD, naglašavaju potrebu zajedničkog pristupa. Detaljnij i opis i diskusije mogu se naći u knjizi Attention Deficit / Hyperactivity Disorder A Multidisciplinary Approach, Henry K. Holowenko, kao i u referencama koje se nalaze na kraju knjige.

Tanja Lukovac, master def.-logoped, Logopedski centarHigia Logos

Izvor: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder A Multidisciplinary Approach, Henry K Holowenko

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.