Dispraksija

Izveštaj objavljen u Daily Telegraph izrazio je zabrinutost da se teškoće u učenju više dijagnostikuju kod dece koja kreću u školu sa slabim veštinama pokreta zbog nedostatka vežbe kod kuće. 

Fondacija Dispraksija, smatra da sva predškolska deca trebaju biti ohrabrena da učestvuju u opsegu mogućnosti pokreta i da razvijaju svoje motoričke sposobnosti.

Važno je da shvatimo da socijalni i ekološki faktori mogu ograničiti mogućnosti dece da savladaju veštine kao što su korišćenje makaza, bacanje i hvatanje lopte i učenje da voze bicikl pre nego što krenu u školu. 

dispraksija

Takođe je važno da se shvati, da su kod neke dece teškoće motoričkih sposobnosti rezultat neuroloških stanja. DCD / Dispraksija je jedan od najčešćih razvojnih poremećaja, koji utiču na grubu i finu motornu koordinaciju, organizacione sposobnosti, brzinu obrade i, u nekim slučajevima govora. Ove poteškoće otežavaju ljudima da obavljaju svakodnevne aktivnosti koje drugi uzimaju zdravo za gotovo, kao što su penjanje uz stepenice, korišćenje pribora za jelo, pisanje....

DCD / Dispraksija može da utiče na ljude svih porekla. Većina ljudi sa ovom vrstom problema su prosečne i iznad prosečne inteligencije koji mogu postići dobre akademske uspehe, ali je prava podrška od ključnog značaja za izgradnju samopouzdanja i životnih veština. 

Podržavamo evropske smernice u kojima se navodi da DCD / dispraksija ne treba da se dijagnostikuje kod dece starosti mlađe od 5 godina jer dečiji motorni razvoj značajno varira u ranim godinama te je teško odrediti da li dete ima poremećaj pokreta ili je odložen zbog nedostatka mogućnosti. 

Usmeni dokazi ukazuju na to da povećana upotreba nosiljke, upotreba laminatnih podova (koji otežavaju deci da puze) i roditeljska anksioznost da stavljaju bebu na stomak da se igra može da koči razvoj kretanja kod neke dece. 

Roditelji i profesionalci koji su zabrinuti zbog motornog razvoja deteta mogu da konsultuju Dyspraxia Foundation Early Years Guidelines koja uključuje preporuke koje će biti od koristi deci sa kašnjenjem u razvoju motorike i onih koji bi mogli kasnije da se sa dijagnostikuju kao poremećaj pokreta (DCD / dispraksija). 

Roditelji koji su zabrinuti za motorni razvoj svog deteta treba da potraže savet od svog lekara koji će ih uputiti specijalističkim službama (radna terapija, fizikalne terapije, logoped) za dalju procenu ako je potrebno.

Preuzeto sa sajta www.dyspraxiafoundation.org.uk

Prevela Agbaba Anđelka
Tanja LukovacResponse from the Dyspraxia Foundation following the Daily Telegraph report “Diagnosed too early” (September 2 2016)

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.