Dečiji poremećaji glasa

Šta je poremećaj glasa?

promuklost1Poremećaj glasa može biti okarakterisan hrapavošću, zamorom glasa, periodičnim gubitkom glasa ili neodgovarajućom visinom osnovnog glasa.

Problemi glasa iako česti, nisu normalna pojava. Preko milion dece pati od poremećaja glasa širom sveta, poremećaj glasa medju školskom decom varira izmedju 6% i 23%. Respiratorni, disajni problemi mogu da nastanu zbog abnormalnog zatvaranja glasnica, pod nazivom -Paradoxical Vocal Fold Motion, koji često može uspešno da se izleči terapijom.

Šta prouzrokuje glasovne probleme?

Većina poremećaja glasa rezultat je naprezanja glasa. Primeri naprezanja glasa: vikanje, dranje, jako glasni/niski govor, nepravilno disanje, nepravilno pevanje i hronično čišćenje grla.

Zašto su naprezanja, poremećaji glasa ozbiljni kod dece?

 

  • Mogu da utiču na njihovo prestavljanje ili socijalizaciju sa drugim vršnjacima, mogu da utiču na samouverenost, mogu dovesti do izraslina na glasnicama. Izrasline/polipi su najveći uzrok poremećaja glasa kod dece i čine oko 40% do 80% uzroka hronične promuklosti kod dece.
  • Mogu da izazovu probleme dok deca glume, pevaju ili za vreme sporta.

Signali da vaše dete možda ima poremećaj glasa:

Neki od signala su: zadihanost, hrapavost, promuklost, svakodnevno naprezanje...

Promuklost/zadihanost ’’ koje je uvek bilo tu’’- navodi roditelje da pomisle da je to možda detetov prirodni glas. Drugi kažu da takav glas deteta čini ga starijim.Glas zvuči dublje nego kod drugih vršnjaka. Prisutno je naprezanje da se dostignu visoki tonovi tokom pevanja.

Laringitis – nastavljanje simptoma nakon što je disajna infekcija prošla.

promuklost

Kako se glasovni problemi mogu rešiti?

Poremećaji glasa se u većinom slučaja uspešno leče. Glasovna terapija(kod logopeda-fonopeda) je najčešće prvi izbor lečenja glasovnih problema kod dece. Glasovni problemi mogu da se umanje ili čak izleče glasovnom terapijom.

Ponekad se prepisuju i lekovi koji leče alergije i disajne probleme koji mogu da uzrokuju glasovne probleme.

Koje su metode lečenja koje se koriste u terapiji glasa?

 

  • Eliminisanje povreda glasnica koristeći glasovne tehnike (preporučene od strane logopeda).
  • Korišćenje pravilnog disanja tokom govora, treniranjem glasa.
  • Pričanje prilagodjenom brzinom.
  • Promena jačine glasa.
  • Upotreba alternativnih metoda za ispravljanje govornih mana.
  • Manipulisanjem mišića izvan glasovne kutije(grkljan)
  • Informisanje kako glas funkcioniše i kako hrana i piće mogu da pomognu/naštete glasu.

Prevele i priredila:
Jasmina Šišović,master def.-logoped
Tanja Lukovac, master def.-logoped

*Source: Sarah D. Melton, M.A., CCC-SLP and Shannon M. Theis, Ph.D., CCC-SLP, University of Wisconsin-Madison Medical School, 2008
**Source: Theis, S. M. (2010, November 23). Pediatric Voice Disorders: Evaluation and Treatment. The ASHA Leader.

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.