Poremećaj pažnje sa ili bez hiperkinetizma

Attention defcit disorder – attention defiit hyperactivity disorder (ADD-ADHD) prema ICD -10 prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) je grupa poremećaja čije su osnovna obeležja:

  • deficit pažnje i hiperaktivnost
  • rani početak
  • prisustvo u svim situacijama i
  • perzistira kroz vreme 

Opširnije:

Dečiji poremećaji glasa

Dečiji poremećaji glasa

Šta je poremećaj glasa?

Poremećaj glasa može biti okarakterisan hrapavošću, zamorom glasa, periodičnim gubitkom glasa ili neodgovarajućom visinom osnovnog glasa.

Problemi glasa iako česti, nisu normalna pojava. Preko milion dece pati od poremećaja glasa širom sveta, poremećaj glasa medju školskom

Opširnije:

Herpes virus kao mogući uzrok autizma

Herpes virus kao mogući uzrok autizma

Herpes simpleks  virus  tip 2 (HSV-2), primarni uzrok  genitalne bolesti koji inficira otprilike jedan od  pet američkih žena u reproduktivnom dobu, može, prema novoj studiji igrati ulogu u nastanku autizma. Aktivna infekcija virusom u ranoj trudnoći udvostručuje šanse da će

Opširnije:

Razumevanje poremećaja auditivne obrade kod dece

Razumevanje poremećaja auditivne obrade kod dece

U poslednjih nekoliko godina, došlo je do dramatičnog porasta profesionalne i javne svesti o poremećajima auditivne percepcije (PAP), takođe poznatim kao poremećaji Centralne Auditivne obrade (PCAO). Na žalost, ovaj porast svesti je rezultirao mnoštvom zabluda i dezinformacija, kao i konfuzijom

Opširnije:

ADHD

ADHD

Zavisničko ponašanje kod pacijenata sa ADHD i veza sa disregulacijom motivacije i nagrađivanja u mozgu Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) je čest bihejvioralni poremećaj koji se karakteriše smanjenim rasponom pažnje, hiperaktivnošću i impulsivnošću.

Rani modeli koji opisuju ADHD se koncentrišu

Opširnije:

Hiperkinetski sindrom

Hiperkinetski sindrom

Hiperkinetski sindrom predstavlja nesklad između tonično-posturalne organizovanosti i psihičkog razvoja. Ispoljava se kao nesposobnost da se reguliše nivo aktivnosti kako bi bio usklađen sa zahtevima situacije. Hiperaktivno dete ima nedostatak kontrole, podvodljivo je, obično imaju nesposobnost da izvuče pouku iz

Opširnije:

Deca sa autizmom mogu da se nauče socijalizaciji

Deca sa autizmom mogu da se nauče socijalizaciji

Debra Kamps sa Univerziteta Kanzas je prvi put počela da istražuje poboljšavanje socijalne i komunikacione sposobnosti, u prirodnom okruženju kao što su škole, 1970-tih. Bilo je teško naći decu sa autizmom koja su bila u učionici sa svojim vršnjacima tipičnog

Opširnije:

Dispraksija

Dispraksija

Izveštaj objavljen u Daily Telegraph izrazio je zabrinutost da se teškoće u učenju više dijagnostikuju kod dece koja kreću u školu sa slabim veštinama pokreta zbog nedostatka vežbe kod kuće. 

Fondacija Dispraksija, smatra da sva predškolska deca trebaju biti

Opširnije:

Poremećaj pažnje / hiperkinetizam

Poremećaj pažnje / hiperkinetizam

Danas deficit pažnje / hiperaktivnosti (AD / HD) predstavlja najčešći razlog u detinjstvu za upućivanje u psihijatrijske i psihološke službe u Sjedinjenim Američkim Državama i predmet je podizanja svesti u javnosti. Prema starijim procenama (pre DSM V klasifikacije) kod 3

Opširnije:

Nerazjašnjena misterija - Šta prouzrokuje mucanje?

Nerazjašnjena misterija - Šta prouzrokuje mucanje?

Mucanje,karakteristčan poremečaj fluentnosti govora (PFG) poznato je vekovima; najraniji opisi datiraju od Biblije i Mojsijevog “usporenog govora i jezika” i njegovo uzdržano ponašanje kao rezultat istog (Exodus 4,10-13).

Mucanje se nalazi u svim etničkim grupama i kulturama (Andrews at al.1983.;

Opširnije:

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.