Dragi naši,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će logopedski centar Higia logos od 1. jula biti u Podgorici. Bićemo smešteni u užem centru grada. Preglede ćete moći da zakažete već od 1. juna na broj telefona +382 68 785114 ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili  smo destogodišnji jubilej uspešnog rada. Kod nas radi tim stručnjaka: logopeda, psihologa, kao i stručnih konsultanata-saradnika. Timski, posle adekvatne dijagnostike, habilitaciono/rehabilitacionim i savetodavnim radom dolazimo do željenih postignuća. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama i stanju svakog pojedinačnog deteta. Preglede u Podgorici vršiće direktorka logopedskog centra Higia logos Tanja Lukovac.

IMG 3202

Tanja Lukovac je završila Višu medicinsku školu – radni/psiho terapeut , Defektološki fakultet - logopedija, završila u Beogradu, Master studije na Defektološkom fakultetu. U toku izrada doktorske teze na Biološkom fakultetu odsek NEURONAUKE.

Radno iskustvo u KC Srbija od 1990-2000; potom Zavod za govorno-jezičku patologiju i psihofiziološke poremećaje - logoped na edukaciji Poremećaja fluentnosti govora - MUCANJE  dece i odraslih 2001;

Stručna edukacija  u Zavodu za CP u Sokobanjskoj DEČJE AFAZIJE – 2002; Stručna  edukacija  u KCS Audiologija - Fonijatrija REHABILITACIJA POREMEĆAJA  GLASA 2002.;  Logopedski  kabinet  Vera , stručna  edukacija 2002. Institut za mentalno zdravlje - Reedukacija psihomotorike 2003-2004.

Logopedski centar Higia Logos  2005. godine. Autor priručnika Progovorilica, namenjenog ubrzanijoj stimulaciji govora. Logopedski centar Higia Logos vodi od 2005 na lokaciji Karabruma, Beograd. U toku je otvaranje druge lokacija na Čukaričkoj Padini. U logopedskom centru radi sedam logopeda i dva psihologa kao i stručni  saradnici -konsultanti.  U ovom momentu centar broji preko 400 dece i odraslih različite  govorno-jezičke patologije. Logopedski centar se bavi  i straživačkom  delatnosti.

Radi kao predavač  u Školi roditeljstva  “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva” kao stručni saradnik (od 2011.-). U toku rada, obavljanja stručnog usavršavanja, u eminentnim zdravstvenim ustanovama završila nekoliko akreditovanih edukacijskih seminara i pasivnih učešća na stručno-naučnim skupovima od medjunardnog značaja kao i kongresima. Završen i akreditovani neurofeedback seminar - licencirani neurofeedback trener. 

U logopedskom centru Higia logos biće vam dostupni NEUROFEEDBACK TRENINZI.

  • Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije. Zahvaljujući ovoj metodi, analizira se aktivnost moždanih talasa, što nam daje korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Važno je što je ovim tretmanima moguće trajno promeniti „loše“ obrasce ponašanja i jednostavno naučiti mozak da funkcioniše bolje, a samim tim smanjiti ili potpuno ukloniti simptome određenih poremećaja.
  • Neurofeedback pomaže kod poremećaja kao što su: ADD/ADHD (poremećaji pažnje i/ili hiperaktivnost), Aspergerov sindrom i autizam, disleksija i drugi problemi u učenju, poremećaji senzorne integracije, govorno-jezičkih poremećaja, poremećaja slušnog procesuiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja. Ova metoda pomaže i kod epilepsije, poremećaja spavanja, različitih strahova, poremećaja raspoloženja (depresije), stresa i otklanjanja posledica stresa, loše koncentracije, glavobolja i migrena.

Takođe, biće Vam dostupan i tretman SENZORNOM INTEGRACIJOM i tretmani reedukacijom pishomotoričkih sposobnosti.

U našem Logopedskom centru Higia Logos možemo Vam pružiti i sledeće usluge:

  • Dijagnostiku i tretman poremećaja izgovora glasova (Dyslalia), fluentnosti govora – mucanja (Dysarthria spastica); razvojnih jezičkih smetnji (Alalia, dysphasia);  smetnji čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, dysgraphia i dyscalculia) kao i specifičnih smetnji učenja usled navedenih smetnji ili nekog drugog ometajućeg uzroka.
  • Tretman govorno-jezičkog razvoja dece sa oštećenjem sluha.
  • Tretman dece sa poremećajem pažnje i/ili ADHD (neurofeedback treninzima I uporedo bihejvioralnim tretmanima)      

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 29 70 891

011 40 74 512

065 865 12 60

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Brzi kontakt:

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.