Menu Close

Oblik jezičke disleksije

Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

  • nedostatak sposobnosti da uoče izgovorene glasove;
  • nedostatak sposobnosti da spajaju glasove u reči;
  • nedostatak sposobnosti da imenuju predmete i slova, brojeve i boje, naročito ako to treba da učine brzo;
  • nedostatak sposobnosti da koriste semantičke aspekte jezika;(18)

Jedno novije istraživanje (2011.) u kome sam i sama učestvovala potvrdilo je značajnu povezanost semantičkih sposobnosti (kao dela jezičke strukture) sa sticanjem sposobnosti čitanja kod dece sa razvojnim jezičkim smetnjama. To istraživanje je pokazalo da, što su semantičke sposobnosti nerazvijenije, to je sticanje sposobnosti čitanja teže. Nameće se zaključak da nedovoljno razvijene jezičke sposobnosti u predškolskom uzrastu rezultiraju otežanim sticanjem sposobnosti čitanja, a samim tim i ostalim specifičnim smetnjama u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija). Ove smetnje odražavaju se na sveukupni uspeh u školi, jer čitajući učimo i ovladavamo školskim gradivom.(19)24
Tanja Lukovac