Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili  smo destogodišnji jubilej uspešnog rada. Našu ekipu čini  tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.

ekipica

Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili  smo destogodišnji jubilej uspešnog rada.

Našu ekipu čini  tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.

U centru "Higia Logos" obavlja se dijagnostika i  tretman  svih poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske  dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izveštaja  o logopedsko- psihološkom statusu,  planira se habilitaciono/rehabilitacioni i savetodavni  rad. (zakažite svoj termin 2-3 dana ranije na tel. 0112970891; 0112970773; 0658651260)

Rad se sprovodi  u  namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih/komunikacijskih smetnji. Imamo više prostorija koje se prostiru na ukupno 200m2. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske/psihološke tretmane prilagođene potrebama deteta.

Kroz logopedske radionice za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti obavlja se rad na stimulaciji pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti  u cilju prevencije specifičnih smetnji u učenju na školskom uzrastu.

U svom radu "Higia Logos" koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i  terapijske metode i tehnike,  domaće i inostrane. U toku dosadašnjeg  rada, ostvarena  je saradnja sa 7 predškolskih  ustanova, gde se obavlja individualni rad, kao i rad radioničarskog tipa.U Logopedskom centru možete nabaviti Progovorilicu, kao  i Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje Progovorilice - priručnika sa karticama za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja. Takođe, možete pronaći knjige našeg istaknutog dečijeg psihijatra, profesora dr S. Bojanina. koji je uvek tu uz nas za velike, zlata vredne savete. Naše ideje i  planovi su veliki , ali neka naredni period sam pokaže, i neka nas i u nastavku dela hvale.

Našu ekipu čine stručni ljudi sa iskustvom i puno ljubavi prema deci:

Tanja Lukovac
Jasmina Milutinović
Sloba Jeremić
Aleksandra
Dragana Stankovič Đorđević
Jovana Lukovac

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.