Menu Close
548962-PJZMZC-421

Neurofidbek je koristilo hiljade kliničkih istraživača, kako bi pomogli osobama sa poremećajima iz autističnog spektra (ASD), od Aspergerovog sindroma do autizma.

Opširnije…

Kod nas nema razvijenog sistema za ranu intervneciju za decu s autizmom. Poremećaj često ostaje nepoznat do četvrte godine života, vremena kada bi rana intervencija imala najveći učinak.

Opširnije…

Higia Logos centar organiuje RAD BEZ ŠKOLSKE TENZIJE

Opširnije…

DIR Floortime je intenzivan program koji se bazira na ukupnom detetovom profilu ličnosti, a razradio ga je dr. Med. Stanley I. Greenspan. Ključ floor-time-a je interakcija između deteta i terapeuta; deteta i roditelja, gde su roditelji doslovno uključeni u interakciju.

Opširnije…