Da li neurofidbek može da pomogne osobama sa autizmom?

Da li neurofidbek može da pomogne osobama sa autizmom?

Neurofidbek je koristilo hiljade kliničkih istraživača, kako bi pomogli osobama sa poremećajima iz autističnog spektra (ASD), od Aspergerovog sindroma do autizma. Veliki broj studija je pomogao ovom istraživanju. Roditelji su izjavili kako su njihova deca, od kada su započela trening

Opširnije:

ABA metoda

ABA metoda

Kod nas nema razvijenog sistema za ranu intervneciju za decu s autizmom. Poremećaj često ostaje nepoznat do četvrte godine života, vremena kada bi rana intervencija imala najveći učinak. Dosadašnja praksa pokazuje da proces dijagnostikovanja autističnog poremećaja u spektru traje i

Opširnije:

Radionica za školarce

Radionica za školarce

Higia Logos centar organiuje RAD BEZ ŠKOLSKE TENZIJE

I ove godine organizujemo grupni i individualni rad, kako sa darovitim i talentovanim đacima, tako i sa onima kojima je to u ovom periodu poteškoća. Nastava u vidu grupe ili individualnog radaodvija se u u periodu

Opširnije:

DIR Floortime

DIR Floortime

DIR Floortime je intenzivan program koji se bazira na ukupnom detetovom profilu ličnosti, a razradio ga je dr. Med. Stanley I. Greenspan. Ključ floor-time-a je interakcija između deteta i terapeuta; deteta i roditelja, gde su roditelji doslovno uključeni u interakciju

Opširnije:

Radionica 2016

Radionica 2016

Logopedski centar "Higia Logos" vec 9 godina organizuje radionice za uzrast od 5-7 godina. 

Logoradionice sa programom Logopedskog centra Higia Logos uskoro startuju
U toku je formiranje grupa

   

Cilj radionica:

  1. Vaše dete stiče sposobnosti koje će mu pomoći da usvoji veštine početnog čitanja,

Opširnije:

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.