Menu Close
Portrait of diligent schoolkids and their teacher talking at lesson

KAKO RODITELJI MOGU POMOĆI DECI SA SMETNJAMA U ČITANJU I PISANJU?

Dete sa disleksijom i disgrafijom treba da:

 • nauči da pravilno drži olovku i papir i pravilan položaj tela,
 • da koristi sveske sa linijama ili kvadratićima, po mogućstvu sa obeleženim marginama,
 • detetu omogućiti da se služi priborom za pisanje koji mu najviše odgovara,
 • dozvoliti detetu da koristi pismo koje mu više odgovara (ćirilično ili latinično; štampana ili pisana slova),
 • često hvaliti i motivisati dete, kako bi se izbegla frustriranost i gubitak samopouzdanja.
 • da izgovara („secka“) reči glas po glas, da zna koji je prvi glas, koji je glas na kraju, itd.(početi od reči sa 2 glasa),
 • spajanje glasova da bi dobili reč, npr ( S A L A T A = salata; početi od reči sa 2 glasa),
 • „pre i posle“ kod brojeva, dana u nedelji, godišnja doba, slova itd. (npr. koji je broj pre/posle broja 5),
 • nastavljanje niza koji je nacrtan, npr. ; mogu i drugi oblici koji su detetu zanimljivi, postepeno povećavati broj oblika (do 5 oblika) kada dete savlada prethodni zadatak,
 • nizanje perli po modelu (detetu se pokaže model po kome će raditi, kasnije može raditi samo po sećanju),
 • ređanje i nizanje raznih predmeta prema modelu ili po zapamćenom redosledu,
 • omeđavanje okruglih predmeta (dinara, dugmadi, figura),
 • provlačenje linija od tačke do tačke,
 • crtanje bojom preko linije uzorka (voće, cvet, kuća, sto i sl.),
 • crtanje slova preko uzorka,
 • pronalaženje sličnih oblika,
 • ređanje sličnih oblika u istom pravcu (gore-dole, levo-desno),
 • pravljenje figura po sećanju,
 • pravljenje slova od plastelina ili gline (posebno slova koja ne može da zapamti),
 • pisanje brojeva i slova u vazduhu sa pokretima ruke iz većih zglobova, po uzorku i po sećanju,
 • prepisivanje teksta sa table, sa papira,
 • čitanje krupnih slova, reči i teksta,
 • postepeno smanjivanje slova,
 • čitanje jednostavnih i zanimljivih tekstova

Vežbe motorike šake i prstiju:

 • saviti prste u pesnicu sa palcem u njoj. Otvoriti pesnicu, ispružiti i raširiti prste,
 • iz pesnice izvlačiti jedan za drugim prste uz brojanje od 1 do 5,
 • nastavljamo prethodnu vežbu vraćanjem prstiju, počevši od malog prsta, brojanjem od 5 do1,
 • ispružiti prste, zatim saviti kažiprst i njime dodirnuti palac. Nastaviti dodirivanje palca i ostalih prstiju,
 • udarati jagodicama prstiju po tvrdoj podlozi (stolu), palcem, kažiprstom, srednjim, domalim i malim prstom,
 • šaku ispruženih prstiju staviti na tvrdu podlogu pa podizati i spuštati jedan po jedan prst. Vežbu početi palcem.

Kada se dete umori treba da uradi sledeće: 

 • protrese ruke brzo,
 • protrlja ruke i skoncentriše se na osećaj toplote,
 • palac dominantne ruke neka stavi na vrh olovke koju drži tom rukom, i to isto ponove i sa kažiprstom.