Menu Close
DSC_0066

Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili smo destogodišnji jubilej uspešnog rada. Našu ekipu čini tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.

U centru “Higia Logos” obavlja se dijagnostika i  tretman  svih poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske  dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izveštaja  o logopedsko- psihološkom statusu,  planira se habilitaciono/rehabilitacioni i savetodavni  rad.

Rad se sprovodi  u  namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih/komunikacijskih smetnji. Imamo više prostorija koje se prostiru na ukupno 200m2. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske/psihološke tretmane prilagođene potrebama deteta.

Kroz logopedske radionice za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti obavlja se rad na stimulaciji pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti  u cilju prevencije specifičnih smetnji u učenju na školskom uzrastu.

U svom radu “Higia Logos” koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i  terapijske metode i tehnike,  domaće i inostrane. U toku dosadašnjeg  rada, ostvarena  je saradnja sa 7 predškolskih  ustanova, gde se obavlja individualni rad, kao i rad radioničarskog tipa.U Logopedskom centru možete nabaviti Progovorilicu, kao  i Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje Progovorilice – priručnika sa karticama za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja. Takođe, možete pronaći knjige našeg istaknutog dečijeg psihijatra, profesora dr S. Bojanina. koji je uvek tu uz nas za velike, zlata vredne savete. Naše ideje i  planovi su veliki , ali neka naredni period sam pokaže, i neka nas i u nastavku dela hvale.