Menu Close

Hiperkinetski sindrom

Hiperkinetski sindrom predstavlja nesklad između tonično-posturalne organizovanosti i psihičkog razvoja. Ispoljava se kao nesposobnost da se reguliše nivo aktivnosti kako bi bio usklađen sa zahtevima situacije. Hiperaktivno dete ima nedostatak kontrole, podvodljivo je, obično imaju nesposobnost da izvuče pouku iz predhodnog lošeg iskustva, zbog čega je dete sklono da ponovi iste greške. Ova deca imaju vrlo površnu pažnju.

Češće se javlja kod dečaka i to 3-5:1 u korist dečaka.

 • Karateristike sindroma:
 • motorna aktivnost
 • impulsivnost
 • nepažnja, što dovodi do neuspeha u školi, neprilagođeno ponašanje, neuklopljenost u društvu.

U sklopu kliničke slike koriste se i drugi nazivi:

 • Strauss-ov sindrom
 • Hiperkinezis
 • Sindrom hiperaktivnog deteta
 • Nestabilnost psihomotorike
 • ADHD
 • ADD

Faktori rizika mogu biti rani biološki (neurofizioloski, dusfunkcija frontalnog dela korteksa, biohemijski procesi, egzogena intoksikacija), kao i faktori sredine (fizički, genetički i psihosocijalni).

Dete ima problema na područiju (hiper) aktivnosti:

 • Vrpolji se, meškolji se, ponekad trese rukama i nogama
 • Ne može dugo da sedi na stolici
 • Preterano trči, skače, penje se u prilici kada to nije prikladno
 • Teško mu je da se tiho i mirno igra
 • Preterano puno priča
 • Lako se uzbudi
 • Naglo poseže za predmetima
 • Nemirno je i neumorno

Karakteristike: Ponašanje je upadljivo, dete je u stalnom pokretu,nema interesovanja za fine manipulativne radnje, ne mogu sami da se zaigraju, prelaze brzo sa jedne teme na drugu, ne prihvataju organizovane strukture. Pažnja: je selektivna kao i memorija,na konkretnom nivou, inpulsivost. Motorika: brzo se zamaraju na organizovanu aktivnost,naizgled spretni,pokreti su loše kordinisani i loša manipulativna spretnost. Emocije: intezitet emocija povišen, promenljivog su raspoloženja, svadljivi, ponekad agresivni, često usamljeni, teško se vaspitavaju.

Dijagnostika: se postavlja iz anamneze, psihološkog ispitivanja, neuropsihijatrijski pregled EEG, defektološka dijagnostika : procena lateralizovanosti, procena organizovanosti psihomotorike, procena praktognostičke organizovanosti, procena govora, procena pisanja i čitanja, procena ponašanja.

Tretman je individualan za svako dete i struktuiran je po kliničkoj slici deteta i njegovim sposobnostima. On obuhvata vežbe reedukacije psihomotorike i relaksacije, individualni rad sa detetom kao i individualni rad sa roditeljem.