• Hiperaktivno dete

    Pitate se kada treba potražiti pomoć logopeda, psihologa, pedagoga? Koji simptomi u dečijem ponašanju su alarmantni ili indikativni, a kad se dete samo ponaša u skladu sa svojim godinama?
    Drage mame i tate, uključite se!

  • Upomoć! Moje dete je neumorno!

    Hiperaktivno dete, drugi deo

    Jeste li čuli za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj- AD/HD? ADHD- deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj spada u grupu razvojnih neuropsiholoških poremećaja. S obzirom na to da je razvojni, njegove kliničke manifestacije se menjaju kako osoba sazreva.