• Oblik jezičke disleksije

  Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

  • nedostatak sposobnosti da uoče izgovorene glasove;
  • nedostatak sposobnosti da spajaju glasove u reči;
  • nedostatak sposobnosti da imenuju predmete i slova, brojeve i boje, naročito ako to treba da učine brzo;
  • nedostatak sposobnosti da koriste semantičke aspekte jezika;(18)
  • Patologija verbalne komunikacije

   Pročitajte o najčešćim poremećajima čitanja, pisanja i govora koji se pojavljuju u dečijem uzrastu.

  • Vežbe za poremećaje čitanja i pisanja

   logopedske vezbeKako roditelji mogu pomoći deci sa smetnjama u čitanju i pisanju?
   Dete sa disleksijom i disgrafijom treba da:

   • nauči da pravilno drži olovku i papir i pravilan položaj tela
   • koristi sveske sa linijama ili kvadratićima, po mogućstvu sa obeleženim marginama,
   • detetu omogućiti da se služi priborom za pisanje koji mu najviše odgovara, 
   • dozvoliti detetu da koristi pismo koje mu više odgovara (ćirilično ili latinično; štampana ili pisana slova),
   • često hvaliti i motivisati dete, kako bi se izbegla frustriranost i gubitak samopouzdanja.