Menu Close

DIR Floortime

DIR Floortime je intenzivan program koji se bazira na ukupnom detetovom profilu ličnosti, a razradio ga je dr. Med. Stanley I. Greenspan. Ključ floor-time-a je interakcija između deteta i terapeuta; deteta i roditelja, gde su roditelji doslovno uključeni u interakciju s detetom pri čemu stimulišu 6 delova emocionalnog miljea:

 1. Sposobnost zainteresovanosti za prizore, zvuke i draži iz okoline i samim tim sposobnost da se dete samo smiri;
 2. Sposobnost uključivanja u odnose s drugim ljudima;
 3. Sposobnost uključivanja u dvosmernu interakciju;
 4. Sposobnost razvoja gestova i nizanja serijski povezanih radnji u unapred razrađeni smišljeni sled događaja;
 5. Sposobnost da se stvori emocionalna ideja;
 6. Sposobnost građenja mostova između ideja,kako bi one postale stvarne i logične.

Floortime je, zapravo, 20-30minutno razdoblje u kojem vi i vaše dete sedite na podu, družite se i igrate, s tim što od obične igre vi u ovom slučaju imate stimulativno- razvojnu ulogu. Vaš je zadatak da sledite detetovo vođstvo u igri i da se igrate onoga što dete zanima, ali na takav način da ga podstičete na interakciju sa vama. Npr, ako dete želi da vozi autić vi vozite zajedno s njim, nudite mu brži autić ili mu nudite da se trkate s njim, sudarajte svoj autić s njegovim i dajte sve od sebe da stvorite interakciju. Ako se desi da je dete potpuno usredsređeno na igračku npr. na konjića, i izbegava ponudu da vaš konjić razgovara s njegovim, pa se čak i udaljava od vas, vi sa vašim konjičem moežte mu preprečiti put, izazivajući ga da pregovara, gestovima i /ili rečima i tako ga izazivati da se komunikativno otvara.
Nikada ne delujte paralelno s detetom nego se nadogradite na ono što dete radi.

Neka deca s smetnjama u razvoju se rukama i nogama bore da ih drugi ostave na miru, ali da bi ste stvorili interakciju, možda ćete morati da ga razigrano ometate – i doslovno mu stajete na put. Ali sa vremenom, dete će početi da predoseća vašu inicijativu i čak će je voleti. Kada se to jednom dogodi moći ćete da proširujete inetrakciju i nove komunikativne vidike. Kako započeti? Svrha foor-time-a je da pomognete svom detetu da postupno ovlada emocionalnim miljkoazima kroz redosled počinjući od najranijeg nesavladanog miljokaza. Za mnogu decu sa razvojnim smetnjama (smetnjama iz autističnog spektra) to znači započeti od sposobnosti smirivanja, usredsređivanja na nešto i sposobnost da se normalno shvati nečija bliskost i zagrljaj.

Smernice za floortime:

Odaberite situaciju kada ste sasvim sigurni da detetu možete posvetiti 20-30 minuta neprekidno.

 1. Pokušajte da održite strpljenje i opuštenost.
 2. Saosećajte se sa emocionalnim stanjem vašeg deteta.
 3. Budite svesni vlastitih osećanja.
 4. Kontrolišite ton svog glasa i sovje gestove.
 5. Sledite detetovo vođstvo i tada sarađujte sa detetom.
 6. Udaranje, razbijanje ili ozleđivanje su zabranjeni.

Koliko često? Optimalno je sprovesti 6-10 seansi floortime-a dnevno po 20-30 minuta.
Cela porodica može da sprovodi floor-time: roditelji,braća, sestre…
http://dira.forums-free.com/floor-time-metoda-i-floor-time-i-t1609.html

Prisustvovali smo prvoj konferenciji Floortime kod nas: