>>> RADIONICA ZA PREDŠKOLCE OD FEBRUARA 2018! <<<

>>> NEUROFEEDBACK aparat - novo u našoj ordinaciji <<<

>>> HIGIA LOGOS U PODGORICI! <<<

 • Razlozi da se neodložno potraži stručna pomoć logopeda:

  • Ukoliko dete ne razume jednostavne govorne naloge do 18.meseca (npr. ne razume nalog da taši rukama ili maše u znak pozdrava: pa-pa, ne reaguje na: „Pokaži nos!”, ili, „Daj mi auto!”)
  • Ako ne ostvaruje zajedničku pažnju u trajanju od nekoliko sekundi
  • Ukoliko ne progovori do druge godine i u rečniku još uvek ima svega nekoliko reči
  • Ako govorni iskaz deteta oko 30. meseca ne sadrži prostu rečenicu: ( npr. „Daj lutku!”, „Miša jede.”…)
  • Ako je govor oko treće godine potpuno nerazumljiv
 • Dete ne može samo da prevaziđe problem i u sledećim slučajevima:

  • Rečnik oskudan, razumevanje značenja reči se sporije razvija;
  • Višesložne reči teško izgovara, skraćuje reči zamenjujući glasove i slogove;
  • Ako je rečenica kratka za kalendarski uzrast deteta;
  • Teško usvaja upitne, odrične, a naročito odrično-upitne rečenice;
  • Govor u celini teško razumljiv i ne izgovara veliki broj glasova;
  • Teško usvaja reči koje predstavljaju apstraktne pojmove;

Senzorna integracija

 • Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak i nervni sistem u nemogućnosti da adekvatno integrišu čulne informacije (nadražaje). Kada se javi takvo stanje, te informacije se interpretiraju na pogrešan način što ima za posledicu smetnje u percepciji, ponašanju i učenju.
  Ponašanje deteta sa” lošom” senzornom integracijom su:

  1. nedovoljno osetljivo/ hipo-osetljivo/hiposenzitivno (npr.ima visoku toleranciju za bol, voli preterano začinjenu hranu…),
  2. preterano osetljivo/hiper-osetljivo/hipersenzitivno ( npr.na jako svetlo, zvukove, pokrete),
  3. kombinacija hipo i hiper osetljivosti (npr.dete je neprekidno u pokretu, ili se brzo umara, ima veću potrebu za snom).

  Kod ove dece su prisutni i poremećaji koordinacije pokreta: zaostajanje u hodanju, problem sa penjanjem (npr.uz stepenice), poremećaj ravnoteže, dete se često spotiče i pada (telesna nespretnost). Javljaju se smetnje u razvoju sposobnosti govora ili jezika. Problemi sa pažnjom i samokontrolom, npr. buka iz pozadine ili vizuelni stimulusi ih ometaju, javlja se strah od visine. Deca s poremećajem SI često su vrlo zbunjena, uznemirena ili razdražljiva. 

 • Ako je dete izloženo nekoj situaciji koja je za njega u tom trenutku stresna (promena školskog rasporeda, promena dnevne rutine ili nekog plana, ako ne može da dobije omiljenu šolju) ono može odreagovati veoma burno, može dobiti napade besa, zaključavati se. Ovo je problem koji usporava decu u učenju ili kao što je navedeno uzrokuje problem u ponašanju, a pri tom često su ovo prosečno ili nadprosečno inteligentna deca.
  Često se javlja sa ADHD-om, autističnim poremećajem, cerebralnom paralizom, zakasnelim razvojem govora, smetnjama u učenju ali se javlja i kod osoba koje nemaju nikakvih drugih poteškoća i prosečnih su intelektualnih sposobnosti.
  Važno je da roditelji,vaspitači, učitelji i druge osobe koje rade sa decom na vreme prepoznaju poremećaj senzorne integracije, kako bi uvideli koje smetnje poremećaj ostavlja na dete, kako bi se pravovremeno napravili adekvatni individualni program za svako dete.

  Tretman ove dece treba da obuhvati :

  • Logopedski tretman,
  • Podsticanje razvoja grube i fine motorike,
  • “modifikaciju” ponašanja,
  • podsticanje i razvoj čulne osetljivosti i opažanja,
  • Reedukaciju psihomotorike.

Zabavno i pametno progovaranje uz Progovorilicu

in sertUkoliko smatrate da vaše dete ima slabo razvijen govor, uočavate kasno progovaranje, ili ukoliko vaše dete ima uredan govorno-jezički razvoj, a želite kreativno da podstaknete njegovo progovaranje, preporučujemo priručnik "Progovorilica", autorke Tanje Lukovac, u našem izdanju. Sadrži 72 kartice u boji, gde su obostrano predstavljene ilustracije sa prvim i najučestalijim rečima i frazama koje pomažu pri progovaranju. Iskustvo koje imamo sa prvim izdanjem "Progovorilice" ukazuje na to da je pravilno korišćenje ovog materijala rezultiralo čak tri puta bržim progovaranjem i napretkom. U samom priručniku ćete pronaći mnoštvo saveta za ophođenje i igru sa decom najmlađeg uzrasta, kao i tabelu razvoja, preporuke u izboru igara i igračaka i još mnogo toga.

Više o "Progovorilici">>

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.